0981610303
Bộ TT & TT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
Bộ TT & TT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ TT & TT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

16/06/2022 16:14 Đăng bởi: admin

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn). Việc ban hành và triển khai áp dụng Bộ Chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp gồm 3 Chỉ số áp dụng cho 3 loại doanh nghiệp phân theo quy mô như sau:

 • Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn, áp dụng cho các doanh nghiệp lớn độc lập, không tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
 • Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty, áp dụng cho các tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

chuyển đổi số doanh nghiệp

Về cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, Quyết định quy định, cả 3 Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều được cấu trúc theo 6 trụ cột (pillar) gồm:

 • Trụ cột chiến lược: Đánh giá mức độ xuất sắc trong các kế hoạch của doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh thông qua chiến lược chuyển đổi số toàn diện và các sáng kiến đổi mới sáng tạo hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh tổng thể.
 • Trụ cột khách hàng: Đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc cung cấp cho khách hàng các trải nghiệm số hấp dẫn trên các kênh tương tác trực tuyến ưa thích của họ.
 • Trụ cột công nghệ: Đánh giá khả năng công nghệ của doanh nghiệp nhằm thiết lập, duy trì và liên tục chuyển đổi môi trường số để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu kinh doanh.
 • Trụ cột vận hành: Đánh giá hiệu suất các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp để hỗ trợ thực hiện chiến lược chuyển đổi số.
 • Trụ cột văn hoá: Đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra một môi trường văn hoá (nhờ công nghệ số) sao cho tất cả mọi người đều sẵn sàng và có thể tạo ra được các giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trụ cột dữ liệu: Đánh giá khả năng của doanh nghiệp (cả về mặt chiến lược và hoạt động) trong việc sử dụng dữ liệu và tài sản thông tin một cách có trách nhiệm và hiệu quả để tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ cụ thể như sau:

 • Mức 0 - Chưa chuyển đổi số: Doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động nào hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số;
 • Mức 1 - Khởi động: Doanh nghiệp đã có một số hoạt động ở mức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp;
 • Mức 2 - Bắt đầu: Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số theo các trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng;
 • Mức 3 - Hình thành: Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơ bản được hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số;
 • Mức 4 - Nâng cao: Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nền tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số;
 • Mức 5 - Dẫn dắt: Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánh giá của tư vấn độc lập hoặc đánh giá của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT có thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đã được Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ được cấp Chứng nhận mức độ chuyển đổi số và được sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

giao diện phần mềm aceo

Đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc cách mạng chuyển đổi số 4.0 là một trong những sứ mệnh của Công ty Cổ phần Công nghệ ACEO. Với phần mềm quản trị doanh nghiệp thông minh - ACEO sẽ mang đến cho doanh nghiệp/cơ quan một công cụ hỗ trợ và điều hành hoàn hảo nhất:

 • Thay thế cho nhiều ứng dụng: Phần mềm văn phòng điện tử, Gmail, Zalo, Zoom, Googledirve,..
 • Gia tăng sự tương tác, chia sẻ và giao tiếp làm việc nhóm với tất cả các thành viên bên trong và ngoài ACEO.

Quý Doanh nghiệp/Cơ quan đang có nhu cầu chuyển đổi số, hãy để ACEO đồng hành cùng doanh nghiệp/cơ quan trong công cuộc chuyển đổi số để thay đổi, thích ứng với thời kỳ mới. ACEO tự tin sẽ mang đến sản phẩm chất lượng, thân thiện, dễ sử dụng với giá thành ưu đãi nhất.

Vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ để có dịp trải nghiệm về sản phẩm và chúng tôi có cơ hội được hỗ trợ tốt nhất.

Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký