0981610303
Quản lý Email/Công việc
Quản lý Email/Công việc

Tạo Email miễn phí và cung cấp nhiều tiện ích

 • Tạo hòm thư riêng mang thương hiệu/tên miền cơ quan để trao đổi công việc với các thành viên trong và ngoài phần mềm.
 • Thiết lập thời hạn xử lý Email/Công việc.
 • Quản lý Email/Công việc theo trạng thái: bản nháp, chưa xử lý, quá hạn, đang xử lý, theo dõi, đã xử lý, hoàn thành, từ chối, huỷ.
 • Linh hoạt sắp xếp Email/Công việc theo: hạn xử lý, thời gian cập nhật, khung mặc định, Email/Công việc đến, Email/Công việc đi.

Hỗ trợ người dùng sử dụng giao diện Email/Công việc gần gũi với giao diện Gmail.

 • Công cụ soạn thảo trực tiếp trên Email/Công việc.
 • Lựa chọn từng Email/Công việc theo cấp độ: yêu cầu xử lý gấp, cần theo dõi, bình thường.
 • Lựa chọn từng Email/Công việc đang ở trạng thái: đang xử lý, đã xử lý, từ chối.
 • Gửi thông tin tới từng địa chỉ Email và CC tới Email khác.

Tối ưu khả năng trao đổi thông tin.

 • Nhận và gửi Email/Công việc cho các thành viên trong nội bộ và ra bên ngoài phần mềm.
 • Nhận thông báo tham dự họp trực tuyến.

Tạo nhóm chat

 • Các thành viên trong từng Email/Công việc sẽ tạo thành một nhóm chat trao đổi riêng.
 • Lưu toàn bộ các thông tin dữ liệu, bình luận, tài liệu đính kèm trên từng Email/Công việc.
 • Có thể bổ sung thành viên mới tham gia vào Email/Công việc trên từng bình luận.
 • Thành viên mới chỉ xem được nội dung thông tin của bình luận được mời vào xử lý.
 • Cho phép hiển thị thành viên nào đã xem nội dung Email/công việc.
 • Thành viên có thể “Từ chối” khỏi nhóm khi thấy Emai/Công việc không liên quan.

Quản lý Email/Công việc trên App Mobile

Email/Công việc trên Mobile App có đầy đủ tính năng như trên phiên bản Web:
 • Tạo mới Email/Công việc.
 • Tìm kiếm Email/Công việc theo từ khoá.
 • Lọc Email/Công việc theo: Email/Công việc đến, Email công việc đi, Tất cả
 • Hiển thị Email/Công việc theo: thời gian cập nhật, nhóm trạng thái.
 • Chat nhóm trên từng Email/Công việc.
 • Gửi file đính kèm.
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký