0981610303
Tìm kiếm đấu thầu
Tìm kiếm đấu thầu

Tiếp cận đầy đủ thông tin hồ sơ thầu trên toàn quốc

 • Xem được toàn bộ thông tin cơ bản của các gói thầu mua sắm công.
 • Tương thích với nhiều trình duyệt.
 • Sử dụng trên nhiều thiết bị: PC, Laptop, Mobile,..

Bộ lọc, tìm kiếm hồ sơ thầu thông minh sàng lọc theo nhu cầu.

 • Lọc theo từ khoá, từ khoá bổ sung, hoặc lọc theo không chứa từ khoá.
 • Lọc theo thời gian công bố.
 • Lọc theo tỉnh, thành phố.
 • Lọc theo số tiền đảm bảo.
 • Lọc theo giá gói thầu.
 • Lọc theo hình thức dự thầu.
 • Lọc theo lĩnh vực của bên mời thầu.

Tự động nhận thông tin gói thầu theo nhu cầu quan tâm

 • Tự động nhận thông tin mời thầu theo từ khoá chính, hoặc không chứa từ khoá.
 • Thông tin gói thầu quan tâm sẽ được tự động gửi về Email/Công việc vào 8h hàng ngày.

Tìm kiếm gói thầu trên App Mobile

 • Lọc hồ sơ thầu.
 • Nhận thông báo gói thầu quan tâm.
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký