0981610303
Tập huấn sử dụng phần mềm ACEO tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Tập huấn sử dụng phần mềm ACEO tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

Tập huấn sử dụng phần mềm ACEO tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

12/10/2022 09:10 Đăng bởi: admin

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam giai đoạn 2022-2025. Từ tháng 12/2022, Viện sẽ chính thức áp dụng việc gửi và nhận văn bản liên thông trên trục liên thông văn bản điện tử của Viện.

Để thực hiện được nhiệm vụ này ngày 18/8/2022, Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp thông minh – ACEO. Đồng thời, Viện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ ACEO sẽ tiếp tục triển khai các buổi đào tạo phần mềm ACEO tới các đơn vị trực thuộc viện để đảm bảo công tác sử dụng phần mềm ACEO đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin tập huấn các buổi đào tại các đơn vị trực thuộc viện như sau:

1. Địa điểm: tại trụ sở các đơn vị trực thuộc viện.
2. Thành phần tham dự:

 • Phía Công ty Cổ phần Công nghệ ACEO có sự tham gia:

-    Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ ACEO;
-    Cán bộ phụ trách kỹ thuật

 • Các đơn vị trực thuộc Viện có sự tham gia:

-    Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện;
-    Lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ, chuyên môn;
-    Cán bộ văn thư và các cán bộ đã đăng ký cấp tài khoản.

3.  Thời gian tập huấn tại các đơn vị trực thuộc Viện:

 • Ngày 19/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Thuỷ Công;
 • Ngày 20/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo.
 • Ngày 21/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Nước tưới tiêu và Môi trường.
 • Ngày 22/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Bơm và thiết bị thuỷ lợi.
 • Ngày 23/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Sinh thái và bảo vệ công trình.
 • Ngày 26/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Kinh tế và quản lý thuỷ lợi.
 • Ngày 27/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển.
 • Ngày 28/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
 • Ngày 29/9/2022 đào tạo sử dụng phần mềm ACEO tại Trung tâm tư vấn quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân.
 • Ngày 30/9/2022 đào tạo trực tuyến sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam.
 • Ngày 3/10/2022 đào tạo trực tuyến  sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Kỹ thuật Biển.
 • Ngày 4/10/2022 đào tạo trực tuyến sử dụng phần mềm ACEO tại Viện Khoa học thuỷ lợi Miền Trung và Tây Nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh đào tạo các đơn vị:

tập huấn phần mềm aceo tại viện thuỷ côngHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Viện Thuỷ Công

tập huấn phần mềm aceo tại viện thuỷ điệnHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo

tập huấn phần mềm aceo tại viện nước tưới tiêu và môi trườngHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Viện nước tưới tiêu và môi trường

Tập huấn phần mềm ACEO tại viện bơm và thiết bị thuỷ lợiHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Viện bơm và thiết bị thuỷ lợi

Tập huấn aceo tại viện sinh thái và bảo vệ môi trường

Hình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Viện Sinh thái và bảo vệ công trình

tập huấn phần mềm aceo tại viện kinh tế và quản lý thuỷ lợiHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi

tập huấn phần mềm aceo tại phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biểnHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển

tập huấn phần mềm aceo tại trung tâm quản lý thuỷ nôngHình ảnh đào tạo phần mềm ACEO tại Trung tâm tư vấn quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân.

đào tạo online phần mềm aceo tới viện kỹ thuật biểnHình ảnh đào tạo online phần mềm ACEO tới Viện Kỹ thuật Biển

đào tạo online phần mềm ACEO tới viện khoa học thuỷ lợi miền namHình ảnh đào tạo online phần mềm ACEO tới Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam

Sau chuỗi ngày đào tạo sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp – ACEO cho tất cả các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam thì tất cả các đơn vị đều đã sử dụng thành thạo các tính năng trên phần mềm trực tuyến ACEO trên cả phiên bản PC và điện thoại thông minh. Đây chính là tiền đề vững chắc để Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tiến hành số hoá thành công tác quản lý văn phòng không giấy tờ, nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị theo thời gian thực trong toàn Viện.

Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký