0981610303
Quản lý Email/Công việc
Quản lý Email/Công việc

Sử dụng Email theo tên miền thương hiệu doanh nghiệp

 • Tạo địa chỉ hòm Email/Công việc mang thương hiệu/tên miền doanh nghiệp.
 • Hòm thư Email/Công việc dùng để giao tiếp với các thành viên trong nội bộ.
 • Hòm thư Email/Công việc có thể giao tiếp với các thành viên ngoài doanh nghiệp.

Hạn chế tình trạng bỏ sót/quên kiểm tra Email/Công việc

 • Lọc và phân loại Email/Công việc theo các trạng thái: Quá hạn, đang xử lý, đã xử lý, hoàn thành.
 • Cung cấp tin nhắn cảnh báo khi có Email/Công việc mới hoặc nội dung được cập nhật trên mỗi Email/Công việc.
 • Cảnh báo tổng số Email/Công việc chưa được đọc.
 • Cảnh báo tổng số Email công việc chưa được đọc theo các trạng thái xử lý: Quá hạn, đang xử lý, đã xử lý, hoàn thành.

Sử dụng giao diện Email/Công việc gần gũi với giao diện Gmail

 • Công cụ soạn thảo trực tiếp trên Email/Công việc.
 • Lựa chọn từng Email/Công việc theo cấp độ: yêu cầu xử lý gấp, cần theo dõi, bình thường.
 • Lựa chọn từng Email/Công việc đang ở trạng thái: đang xử lý, đã xử lý, từ chối.
 • Gửi thông tin tới từng địa chỉ Email và CC tới Email khác.

Tối ưu khả năng trao đổi thông tin

 • Nhận và gửi Email/Công việc cho các thành viên trong nội bộ và ra bên ngoài phần mềm..
 • Tiếp nhận công việc từ văn bản đến/văn bản đi để tiếp tục xử lý
 • Nhận thông báo tham dự họp trực tuyến.
 • Nhận thông tin các gói hồ sơ thầu quan tâm.

Tạo nhóm chat

 • Lọc Email/Công việc theo danh sách các nhóm chat.
 • Cảnh báo khi có bình luận mới trên nhóm.
 • Tự động tổng hợp tổng số bình luận mới trên nhóm chưa được đọc.
 • Lưu toàn bộ các thông tin dữ liệu, bình luận, tài liệu đính kèm trên mỗi nhóm chat.
 • Có thể bổ sung thành viên mới tham gia nhóm chat trên mỗi Email/Công việc.
 • Thành viên mới chỉ xem được nội dung thông tin của bình luận từ thời điểm được mời tham gia nhóm.
 • Cho phép hiển thị thành viên nào đã xem nội dung Email/công việc.
 • Thành viên có thể “Từ chối” khỏi nhóm khi thấy Emai/Công việc không liên quan.

Quản lý Email/Công việc trên App Mobile

Email/Công việc trên Mobile App có đầy đủ tính năng như trên phiên bản Web
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký