0981610303
Lập Kế hoạch & Báo cáo công việc
Lập Kế hoạch & Báo cáo công việc

Quản lý & lập kế hoạch thông minh

 • Lãnh đạo: Xem và nắm bắt được toàn bộ kế hoạch công việc của các cá nhân, các bộ phận phòng ban.
 • Trưởng phòng: Lập kế hoạch, giao việc cho các cá nhân trong phòng.
 • Nhân viên: Tiếp nhận công việc được giao đồng thời có thể lập kế hoạch công việc cá nhân.
 • Lập kế hoạch kèm deadline.

Phân quyền xem báo cáo

 • Lãnh đạo: Xem được toàn bộ báo cáo công việc của nhân viên, phòng ban.
 • Trưởng phòng: Xem báo cáo của nhân viên trong phòng.
 • Nhân viên: Chỉ xem được báo cáo của mình.

Báo cáo công việc theo thời gian thực

 • Báo cáo công việc hàng ngày.
 • Cập nhật, theo dõi tiến độ & xử lý công việc theo thời gian thực.
 • Thống kê & báo cáo công việc nhanh chóng.
 • Hiển thị dữ liệu báo cáo theo nhiều tiêu chí: theo thời gian ngày/tuần, tên nhân viên, tiến độ, phòng ban.

Lập kế hoạch & báo cáo công việc trên App mobile

 • Thực hiện báo cáo công việc qua app mobile.
 • Xem nội dung báo cáo công việc theo cấp phân quyền chức vụ như trên giao diện máy tính.
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký