0981610303
Họp trực tuyến
Họp trực tuyến

Họp trực tuyến đa điểm cầu

 • Dễ dàng mời thành viên bên trong và ngoài phần mềm tham dự cuộc họp.
 • Tạo nhiều cuộc họp khác nhau trong cùng một thời điểm.
 • Chất lượng đường truyền cuộc họp diễn ra ổn định.

Gửi thông báo mời thành viên tham dự họp trực tuyến

 • Gửi màn hình popup thông báo cuộc hop tới các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp/đơn vị.
 • Tự động gửi link phòng họp tới các thành viên tham dự qua Email.
 • Gửi link phòng họp qua các công cụ chat nhóm.

Cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ điều khiển cuộc họp thành công

 • Bật/Tắt tiếng & camera.
 • Mở/Đóng chia sẻ màn hình.
 • Chát nhóm.
 • Giơ tay phát biểu.
 • Quản lý danh sách người tham dự cuộc họp.
 • Chỉnh chất lượng.
 • Xem toàn màn hình.
 • Các tuỳ chọn bảo mật.
 • Tắt tiếng tất cả.
 • Tắt toàn bộ camera của mọi người.
 • Chia sẻ âm thanh & Youtube Video.
 • Chọn phông nền

Họp trực tuyến qua App Mobile

 • Đặt lịch cuộc họp.
 • Gửi Email mời họp.
 • Tạo phòng họp trực tuyến.
 • Quản lý lịch sử các cuộc gọi họp trực tuyến.
 • Quản lý danh bạ các thành viên trong hệ thống.
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký