0981610303
Thoả thuận sử dụng dịch vụ
Thoả thuận sử dụng dịch vụ

Thoả thuận sử dụng dịch vụ

21/03/2022 10:56 Đăng bởi: admin

1. Thông tin đơn vị
 
Phần mềm quản trị doanh nghiệpthông minh ACEO được vận hành và phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ ACEO. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp/đơn vị.
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACEO
Địa chỉ: Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0981 610 303
Email: contact@aceo.vn
 
2. Bảo mật thông tin  
Tất cả thông tin do Người dùng ACEO cung cấp hoặc nhập dữ liệu trên Phần mềm quản trị doanh nghiệp thông minh ACEO đều là tài sản độc quyền của Người dùng ACEO và được coi là Thông Tin Bảo Mật của hai bên tại Hợp đồng này. Các dữ liệu, thông tin này được ACEO cam kết có trách nhiệm bảo mật, không cung cấp thông tin này cho bất kỳ người, công ty hoặc doanh nghiệp nào khác ngoại trừ trường hợp được sự đồng ý của đại diện Người dùng ACEO và/hoặc có yêu cầu cung cấp từ cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Đồng thời, ACEO phải bàn bạc và thống nhất với Người dùng ACEO trước khi cung cấp theo quy định của Pháp luật.
 
Nếu do lỗi của nhân viên của ACEO tiết lộ Thông Tin Bảo Mật, Người dùng ACEO có quyền khởi kiện dân sự và/hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền can thiệp khi nhận thấy hành vi có yếu tố hình sự.
 
Sau khi hai bên thống nhất chấm dứt thỏa thuận hoặc trong trường hợp hai bên không tiếp tục đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh, các thỏa thuận về bảo mật thông tin tại Hợp đồng này và nghĩa vụ bảo mật thông tin của ACEO tại Hợp đồng này vẫn được tiếp tục cho đến khi ACEO đảm bảo rằng toàn bộ dữ liệu thông tin đã được bàn giao cho Người dùng ACEO và ACEO không sao chép, lưu giữ dưới bất kỳ hình thức nào toàn bộ dữ liệu, thông tin mà Người dùng ACEO đã cung cấp/nhập dữ liệu trên phần mềm quản trị doanh nghiệp thông minh ACEO trong suốt thời gian hai bên thực hiện Hợp đồng này.
 
3. Dữ liệu của khách hàng và trách nhiệm của các bên 
 
Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên tài khoản ACEO của Khách hàng. Các dữ liệu bao gồm: Các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản ACEO của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào ACEO thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.
 
Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản ACEO của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi từ ACEO.
 
Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản ACEO là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên ACEO:
 
 • Làm tổn hại hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng ACEO (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép ACEO thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).
ACEO có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.
 
4. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng
 
ACEO sử dụng 3 nền tảng Google Analytics, Google Tag Manager và Facebook Pixel để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào ACEO (thông qua trình duyệt nào, thiết bị nào, vị trí nào) và hành vi, hoạt động của người dùng trên phần mềm ACEO dựa theo chính sách riêng của từng bên. ACEO sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.
 
Cả 3 nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. ACEO không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra. Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng phần mềm ACEO cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.
 
5. Cập nhật tính năng mới
 
5.1. Cập nhật tính năng mới
 
Tính năng mới được hiểu là một tính năng hoàn toàn mới hoặc tính năng cũ được chỉnh sửa, nâng cấp có sự thay đổi logic lớn có thể thay đổi hành vi sử dụng hoặc phạm vi áp dụng của người dùng ACEO.
 
Trạng thái sử dụng của người dùng ACEO: Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp. Phụ thuộc vào nội dung nâng cấp có thể yêu cầu user đăng nhập lại hay không.
 
Thông báo tới người dùng ACEO: ACEO sẽ có 4 lần thông báo tới khách hàng. Thông báo lần 1 trước 10-20 ngày cho người dùng ACEO, bộ phận liên quan căn cứ theo kế hoạch, timeline phát triển sản phẩm. Thông báo lần 2 trước 2 ngày cho người dùng ACEO để nhắc nhở việc chuẩn bị. Thông báo lần 3 trước 24h cho người dùng ACEO. Thông báo lần 4 cập nhật thành công cho người dùng ACEO nếu có.
 
5.2. Cập nhật sửa lỗi, tính năng nhỏ
 
Các bản cập nhật vá lỗi cho phần mềm hay các tính năng nhỏ thay đổi giao diện hay tiện ích cho người dùng mà không làm ảnh hưởng đến logic sử dụng.
 
Trạng thái sử dụng của người dùng ACEO: Tạm dừng không đáng kể hoặc vẫn có thể tiếp tục sử dụng trong lúc nâng cấp.
 
Thông báo tới khách hàng: ACEO sẽ thông báo cho người dùng ACEO cụ thể qua đội triển khai và chăm sóc khách hàng nếu là trường hợp vá lỗi cụ thể. Đối với các thay đổi mới quan trọng có thể thông báo cho người dùng ACEO về nội dung cập nhật.
 
5.3 Cập nhật Server
 
Di chuyển hay cập nhật người dùng ACEO sang Server khác hay nâng cấp, bảo trì phần cứng bắt buộc phải tạm dừng server hay Server tạm dừng do lịch bảo trì, sự cố được báo trước từ phía nhà cung cấp Cloud.
 
Trạng thái sử dụng của người dùng ACEO: Tạm dừng, tùy thuộc vào thời gian đã thông báo. Thời gian trung bình từ 20 phút đến 1h.
 
Thông báo tới người dùng ACEO: Thông báo trước 24h cho người dùng ACEO hoặc sớm hơn khi có lịch cụ thể nếu là thay đổi xuất phát từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ và thông báo trước 30 phút cho người dùng ACEO trước thời gian tiến hành nâng cấp.
 
6. Thất thoát dữ liệu
 
ACEO chịu trách nhiệm về các thiệt hại do thất thoát dữ liệu của người dùng ACEO nếu lỗi do nhân viên của ACEO hoặc lỗi do chất lượng phần mềm gây ra hoặc có lỗi gây ra sự đình trệ, gián đoạn khi sử dụng dữ liệu.
 
ACEO chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Người dùng ACEO có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 07 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được ACEO báo trước lịch thực hiện cho Người dùng ACEO theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì, nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
 
7. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi
 
ACEO không cam đoan, tuyên bố và bảo đảm rằng việc sử dụng phần mềm ACEO của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc phần mềm ACEO sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa và đảm bảo hoạt động của phần mềm ACEO (bao gồm nhưng không giới hạn: Mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). ACEO không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba.
 
Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem phần mềm ACEO hoặc thông tin được tạo ra từ phần mềm ACEO là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.
 
Giới hạn về trách nhiệm pháp lý
 
Trong bất cứ trường hợp nào ACEO đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của:
 • Sử dụng hoặc không thể sử dụng phần mềm ACEO.
 • Bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với phần mềm ACEO.
 • Từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu.
 • Xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua phần mềm ACEO.
 • Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với phần mềm ACEO.
 • Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền phần mềm ACEO.
8. Bất khả kháng
 
Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong hợp đồng này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:
 
 • Thiên tai, dịch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của ACEO.
 • Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của ACEO.
 • Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
9. Giải quyết tranh chấp
 
Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.
 
Trong trường hợp hai bên nảy sinh tranh chấp và không thể tự giải quyết được thì cùng đưa ra Toà án nhân dân Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án nhân dân Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh là phán quyết cuối cùng mà ACEO bắt buộc phải tuân thủ.
 
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký