0981610303
Quản lý lịch làm việc
Quản lý lịch làm việc

Số hoá toàn bộ lịch làm việc

 • Cho phép người dùng lập kế hoạch, quản lý, theo dõi lịch làm việc của lãnh đạo/cá nhân.
 • Xem nhanh lịch làm việc của lãnh đạo mà không cần đăng nhập vào hệ thống.
 • Có thể mời các thành viên (trong và ngoài phần mềm) tham dự lịch làm việc.
 • Dễ dàng lập & quản lý lịch làm việc trên đa nền tảng.

Có khả năng liên kết với lịch làm việc của các doanh nghiệp/đơn vị khác

 • Tự động nhận được lịch làm việc của doanh nghiệp/đơn vị khác.
 • Chủ động sắp xếp và điều phối công việc phù hợp với lịch làm việc của các doanh nghiệp/đơn vị liên kết.

Tuỳ biến hiển thị lịch làm việc

 • Xem lịch làm việc của cá nhân, lãnh đạo, kế hoạch làm việc được mời.
 • Hiển thị lịch làm việc theo ngày/tuần.

Quản lý lịch làm việc trên App Mobile

 • Lập và theo dõi lịch làm việc của lãnh đạo.
 • Lập và theo dõi lịch làm việc của cá nhân.
 • Xem được lịch làm việc của doanh nghiệp/đơn vị khác có liên kết với lịch làm viêc trên phần mềm. .
lịch làm việc trên app mobile
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký