0981610303
Quản lý văn bản
Quản lý văn bản

Số hoá quy trình tiếp nhận và lưu chuyển công văn/giấy tờ

 • Nhận & phát hành văn bản nội bộ.
 • Nhận & phát hành văn bản theo trục liên thông văn bản điện tử quốc gia.
 • Tự động sinh số ký hiệu văn bản và hỗ trợ tính năng chọn số.

Xây dựng văn phòng thông minh không giấy tờ

 • Số hoá toàn bộ dữ liệu & quy trình quản lý văn bản.
 • Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, nhân lực xử lý văn bản.
 • Giảm thiểu tình trạng thất lạc, hư hỏng văn bản.
 • Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại không giấy tờ.

Hỗ trợ nhiều tiện ích

 • Tạo Email/Công việc từ văn bản để giao việc cho cá nhân bên trong và ngoài phần mềm.
 • Cho phép xem trước tài liệu trước khi tải về.

Quản lý văn bản đến/đi trên App Mobile

 • Quản lý Văn bản đến/đi.
 • Tạo Email/Công việc từ Văn bản.
 • Lãnh đạo/người nhận Văn bản có thể tiến hành bút phê/gửi ý kiến.
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký