0981610303
Tổng hợp những câu hỏi thường gặp

ACEO là công cụ trao đổi liên thông trong nội bộ cũng như ra ngoài. Khi sử dụng ACEO, người dùng có thể:

  • Gửi hoặc nhận thông tin từ các thành viên trong nội bộ ACEO.
  • Gửi hoặc nhận Email từ các thành viên bên ngoài phần mềm ACEO qua các tài khoản của:Gmail, Yahoo, Outlook.
  • Thành viên bên ngoài phần mềm ACEO cũng sẽ nhận và gửi được thông tin tới các tài khoản trong phần mềm ACEO bình thường.

  • Một tài khoản chỉ có thể đăng nhập trên một trình duyệt duy nhất do đó người dùng chỉ có thể mở một tab trên một trình duyệt.
  • Khi đăng nhập tài khoản trên một trình duyệt khác, tài khoản đăng nhập ở trình duyệt trước đó sẽ bị đăng xuất ra. Việc này nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật (tương tự như Zalo).

ACEO hỗ trợ người dùng lấy lại mật khẩu trong trường hợp người dùng quên mật khẩu. Để lấy lại mật khẩu đăng nhập, người dùng liên hệ với Admin quản trị để đặt lại mật khẩu người dùng về mật khẩu mặc định. Sau khi đặt lại về mật khẩu mặc định, người dùng tiến hành đổi mật khẩu để bảo mật thông tin tài khoản.

Tài khoản đăng nhập vào Phần mềm ACEO được tạo ra dưới dạng một địa chỉ email cá nhân có đuôi mail theo thương hiệu của doanh nghiệp. Tài khoản mail này được dùng để đăng nhập vào phần mềm ACEO, đồng thời có thể dùng để trao đổi thông tin tương tư như một tài khoản Gmail trong nội bộ ACEO và bên ngoài. Vì vậy, việc thay đổi tài khoản đăng nhập vào phần mềm ACEO là không thể. Do đó, khi thiết lập tài khoản cho người dùng, quản trị viên cần chú ý trong việc cung cấp tài khoản đăng nhập cho người dùng trên phần mềm ACEO.

  • Phần mềm ACEO chạy trên nền tảng Web nên khi sử dụng không phải cài đặt hay tải ứng dụng về máy tính để sử dụng. Do đó khi cần sử dụng người dùng chỉ cần truy cập vào một trình duyệt web bất kỳ và tiến hành nhập đường link của ACEO cung cấp để đăng nhập vào phần mềm. 
  • Đối với trên điện thoại, người dùng cần tải ứng dụng ACEO trên chợ ứng dụng (Chplay/Appstore) về để đăng nhập và sử dụng.
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký