0981610303

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2022-2025 trong đó từ nay đến 6 tháng cuối năm 2022 Viện sẽ triển khai thực hiện và nhận văn bản trên trục liên thông đến các đơn vị trực thuộc Viện và một số văn bản Viện sẽ chỉ thực hiện gửi và nhận dưới dạng điện tử và không kèm theo văn bản giấy. Để triển khai áp dụng cho các đơn vị trực thuộc được hiệu quả, chiều ngày 18/8/2022, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm Quản trị Văn phòng thông minh - ACEO.

Đào tạo sử dụng Phần mềm Quản trị doanh nghiệp thông minh - ACEO tại Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam
Tuyển cộng tác viên
đăng ký làm cộng tác viên
Đăng ký